Υποβολή Εργασιών

H επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Για κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να υπάρχει 1 εγγραφή οικονομικά τακτοποιημένη.

Η προθεσμία υποβολής της εργασίας είναι 11 Φεβρουαρίου 2018.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τις προδιαγραφές του υποδείγματος για την υποβολή της εργασίας σας.

Οδηγίες για την υποβολή εργασίας

 

Για να υποβάλετε την εργασία σας θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της online φόρμας εγγραφής (Online Registration).

 

Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και μέσω της πλατφόρμας του συνεδρίου (online submission system). Αν έχετε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα (EasyChair), θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα υποβολής εργασιών του συνεδρίου. Αν είστε νέος χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό επιλέξτε το “I have no account” και ακολουθήστε τις οδηγίες. Στην ένδειξη personal area έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε την εργασία σας και να την διορθώσετε ή αλλάξετε ως την ημερομηνία λήξης της υποβολής εργασιών.

 

Στην εργασία σας θα πρέπει να ορίσετε τους υπόλοιπους συγγραφείς καθώς επίσης και την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης (ομιλία ή poster).

 

Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση για την υποβολή της εργασίας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 

Αξιολόγηση Εργασιών

 

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν από 2 αξιολογητές οι οποίοι έχουν οριστεί από την επιστημονική και την οργανωτική επιτροπή.

 

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους καθώς επίσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια των αξιολογητών και να υποβάλλουν εκ νέου την εργασία τους στο online σύστημα του συνεδρίου.

 

Οδηγίες για συγγραφείς

 

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στο συνέδριο. Για συγγραφείς που δεν έχουν εγγραφεί στο συνέδριο, δε γίνονται δεκτές οι εργασίες που θα υποβληθούν.

 

Οι εργασίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εργασίες που θα αποσταλούν με fax ή email δε θα γίνονται δεκτές. Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε format pdf. To αρχείο θα είναι αποθηκευμένο στην μορφή όνομα.επίθετο.pdf. (kostas.vourlias.pdf)

 

Κατά την υποβολή της εργασίας επιλέξτε την πιο συναφή θεματική ενότητα. Οι επιτροπές διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν σε ποια θεματική θα ενταχθεί η εργασία.

 

Προδιαγραφές Επιστημονικής Αφίσας


Μέγεθος: Οι επιστημονικές αφίσες να έχουν μέγεθος Α0 (84.1 x 118.9 cm)  και να έχουν κατακόρυφη διάταξη (portrait).

Γραμματοσειρές: Σιγουρευτείτε ότι το κείμενο είναι αναγνώσιμο από απόσταση ~1m (ύψος γραμματοσειράς κειμένου ~1 cm, ύψος γραμματοσειράς τίτλου ~2.5 cm)


Γραφικά (εικόνες- διαγράμματα): Σιγουρευτείτε ότι έχουν υψηλή ανάλυση,  ώστε να εξασφαλιστεί η πιστή αναπαραγωγή τους στην εκτύπωση.


Οι αφίσες θα πρέπει να αναρτηθούν μισή ώρα πριν τη συνεδρία και να αφαιρεθούν με τη λήξη της συγκεκριμένης ημέρας.


Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς της ανακοίνωσης θα πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Καταθέστε την εργασία σας παρακάτω

Θα κατευθυνθείτε σε νέο περιβάλλον στο οποίο θα οδηγηθείτε στο πως να υποβάλετε την εργασία σας.