Σημαντικές Ημερομηνίες

  1. 10 Σεπτεμβρίου 20171η Ανακοίνωση Διοργάνωσης του Συνεδρίου
  2. 10 Οκτωβρίου 20172η Ανακοίνωση / Έναρξη εγγραφών
  3. 1 Νοεμβρίου 2017Έναρξη υποβολής εργασιών
  4. 31 Ιανουαρίου 2018Λήξη υποβολής εργασιών για κρίση
  5. 10 Φεβρουαρίου 2018Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
  6. 20 Φεβρουαρίου 2018Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά
  7. 01 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
  8. 15-18 Μαρτίου 2018Διεξαγωγή Συνεδρίου