ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μπορείτε να γίνετε μέλος της Ε.Ε.Φ, με την φωτοτυπία του πτυχίου σας, της ταυτότητας σας καθώς και  την αίτηση του μέλους που θα υποβάλετε ηλεκτρονικά στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Ε.Ε.Φ. έχει  έκτακτα, επίτιμα, και σπουδαστικά μέλη.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της Ε.Ε.Φ. Πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο στην Φυσική ή συναφή περιοχή, ή διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει οκτώ χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των Φ.E. Είναι μέλος ΔΕΠ οποιουδήποτε Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ασχολείται με την διδασκαλία μαθημάτων ΤΠΕ.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της Ε.Φ. αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για τις Φ.Ε. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της Ε.Ε.Φ. αν έχει επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στις ΤΠΕ ή εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της Ε.Ε.Φ.

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της Ε.Ε.Φ. αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε τμήματος Φυσικής ελληνικού ή ισότιμου ξένου πανεπιστημίου.

Για την διαδικασία εγγραφής μέλους στην ΕΕΦ απαιτείται επίσης να υποβάλετε ηλεκτρονικά ΕΔΩ ([email protected])

Φωτοαντίγραφο πτυχίου

Φωτοαντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

 

Η ετήσια συνδρομή στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι 25€

 

Παρακαλούμε να καταθέσετε στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 25€ για να είναι έγκυρη και αποδεκτή η αίτησή σας.

 

Τραπεζικός λογαριασμός της ΕΕΦ:

EUROBANK:

Αριθμός Λογαριασμού  0026.0327.49.0100038837

IBAN:  GR9102603270000490100038837