Παράλληλες εκδηλώσεις


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ …

Οι Μαθητές Συναντούν τη Φυσική και η Φυσική Μαγεύει

Παράλληλα με το πανελλήνιο συνέδριο της ΕΕΦ, θα πραγματοποιηθεί η πανελλήνια μαθητική συνάντηση «Η Φυσική μαγεύει».
Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους (προφορικές ανακοινώσεις, poster, πειράματα) και να παρακολουθήσουν κάποιους από τους σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές του συνεδρίου, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις ειδικά για αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://eef.gr/enimerosi/1590-fisiki-mageyei-thessaloniki.html