Παράταση υποβολής εργασιών για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνει την παράταση για την υποβολή εργασιών για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018