2η Ανακοίνωση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ  American Institute of Physics

Αγαπητοί σύνεδροι

 

Για την δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου στην αγγλική γλώσσα από την American Institute of Physics ακολουθήστε με ακρίβεια τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/bpu10proceedings

 

 Ένα μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου (δυο μέλη για την περίπτωση διεπιστημονικών μελετών) θα αποφανθεί ύστερα από τη διαδικασία της κρίσης για την αποδοχή ή όχι του άρθρου. Εν συνεχεία τα άρθρα θα προωθηθούν στην American Institute of Physics. Υπενθυμίζεται, ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θα επιλέξει 50 άρθρα από το σύνολο των υποβληθέντων, τα οποία θα προωθηθούν προς δημοσίευση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα πρότυπα υποβολής ανατρέξτε στην ιστοσελίδα

 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/bpu10proceedings

 

Υπόδειγμα

 

Conference Proceedings License Agreement

 

Προϋπόθεση αποστολής των άρθρων είναι η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών που περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ουδεμία ευθύνη φέρει για άρθρα που δεν θα γίνουν αποδεκτά προς δημοσίευση, είτε για λόγους επιστημονικούς, είτε για λόγους που σχετίζονται με την μη εφαρμογή των οδηγιών των εκδοτών.

 

 Τα άρθρα θα αποστέλλονται στο mail: [email protected]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

10 Μαρτίου: υποβολή άρθρων στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

20 Μαρτίου: ειδοποίηση συγγραφέων για τα άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά προς δημοσίευση

26 Μαρτίου: καταβολή του ποσού των 42 ευρώ στον λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων φυσικών Εurobank: IBAN λογαριασμού: GR2402603270000400200253706

 

1 Απριλίου: αποστολή των άρθρων στην American Institute of Physics

 

Με εκτίμηση

 

Για την Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή

 

Κωνστας Βουρλιάς
Κωνσταντίνος Καλαχάνης